Resultaten

O1 – Nationaal rapport

Door middel van dit rapport worden de organisaties die betrokken zijn bij de integratie in Nederland in beeld gebracht.  Met hierbij een nadruk op gender sensitieve analyse.

De analyse zal zowel over de nationale wet- en regelgeving aangaande migratie/integratie gaan alsook over de implementatie hiervan. Om verder gebruik van het igma concept in andere regio’s  te stimuleren is het belangrijk om een voorbeeld te beschrijven. Het rapport zal bruikbaar zijn voor andere netwerken omdat er slechts geringe verschillen zijn tussen diverse regio’s in een land. Bovendien zal het rapport een korte samenvatting van de aanbevelingen voor gebruik van het igma concept op politiek en praktisch niveau in elk partner land bevatten.

O2 – Richtlijnen voor opname van gender sensitief perspectief als onderdeel van migratie en integratie politiek in de EU.

De richtlijnen zullen gebaseerd zijn op de Europese Agenda voor de integratie van personen uit derde landen. De richtlijnen zullen worden geschreven in de vorm van een analyse van de huidige praktijken vanuit het perspectief van gender, samenwerking tussen betrokken organisaties en aanbevelingen voor het toepassen van een gender sensitieve benadering door de lidstaten. Dit document zal aan het einde van het project worden gepresenteerd aan nationale regeringen en de Commissie.

Het document zal worden geplaatst op de website van het project en de websites van de relevante autoriteiten in partnerlanden. Het document zal in het Engels worden opgesteld. Vertaling naar de talen van de projectpartners zal geschieden als hierom wordt gevraagd door nationale beleidsmakers.

O3 – igma-femina methodologie voor samenwerking tussen organisaties die op lokaal niveau werken met vrouwelijke vluchtelingen.

De methodologie beoogt een effectieve carrière counseling en arbeidsbemiddeling voor vrouwelijke migranten en vluchtelingen door maatwerk en op het niveau van de stakeholders gecoördineerde integratie maatregelen.

De methodologie zal gebaseerd zijn op het concept van de bestaande igma methodologie aangepast aan de behoeftes van de vrouwelijke migranten en vluchtelingen en aangevuld met een gender sensitieve benadering en succesvolle strategieën van arbeidsbemiddeling.

De bestaande methode zal, na afronding van het onderzoek dat in samenwerking met betrokkenen heeft plaatsgevonden, worden herzien zodat de methode bruikbaar is om er met vrouwelijke migranten en vluchtelingen mee te werken. Het gender sensitieve perspectief voor integratie zal de kern van de methodologie vormen. Twee nieuwe elementen, t.w. strategieën van arbeidsbemiddeling en strategieën voor het betrekken van werkgevers zullen worden toegevoegd aan de methode. Enkele modules zullen worden herschreven en anderen zullen worden verwijderd.
Voor het igma femina Methodologisch handboek, click hier.

O4 Igma-femina training curricula

Er zullen curricula worden ontwikkeld voor twee trainingen in gender sensitieve igma methodiek voor de volgende doelgroepen: 

  • Zij die op politiek niveau beslissingen nemen aangaande integratie van vrouwelijke migranten en vluchtelingen.
  • Counselors die trainingen, counseling en andere integratie activiteiten voor vrouwelijke migranten en vluchtelingen verzorgen.

De verworven kennis kan direct in de praktijk worden toegepast doordat de cursisten concrete opdrachten krijgen voor de geleidelijke integratie van het igma concept in hun dagelijkse werk.

Voor het igma femina curriculum, click hier (Voor de bijlagen van het igma femina curriculum, neem contact op uw Nederlandse coördinator)

Multiplier Event

Europees Seminar: “Gender-Migratie-Integratie: Het belang van gender sensitieve benaderingen in de integratiepolitiek en -praktijk in de EU” Het seminar zal worden georganiseerd in Stockholm met als 2 belangrijkste doelen: 
  • Presentatie van de resultaten van het project.
  • Starten van het debat over het beschouwen van werk voor vrouwelijke migranten en vluchtelingen als een apart issue. De uitdagingen en oplossingen op nationaal en EU niveau zullen worden bediscussieerd.

Please publish modules in offcanvas position.