Mottot ”arbete och utbildning först” är ytterst relevant för målen för projektet Igma-Femina.

Antalet flyktingar som söker asyl i EU ökar snabbt och mer än 55% är kvinnor och barn. Samtidigt, utgör de migrerande kvinnorna den största gruppen av arbetslösa och socialt utsatta och detta är fortfarande en av de viktigaste socioekonomiska utmaningarna för många europeiska länder.

Utöver detta skapar även ett antal indikatorer, till exempel utbildningsbakgrund, tidigare erfarenhet, social status och, personliga situation, skapa en betydande variation i sysselsättningsmönster bland Europeiska medlemmar. Enligt rapporten Rand Corporation, ”migrerande kvinnor en del av den europeiska arbetsstyrkan”, har kvinnliga invandrare större risk att bli arbetslösa och eller deltid och tillfälligt anställda.

Samtliga medlemsstater saknar jämställdhetsperspektivet där utbildning och sysselsättning tjänster, inte belyses i större grad hos kvinnor, vilket leder till intersektionell diskriminering baserat på kön och etniskt identitet (Europaparlamentet, 20150000INI).

06.png

Det finns tre åtgärder som behövs genomföras för att lättare integrera migranter och flyktingkvinnor på arbetsmarknaden och inom utbildningssfären:

  1. Rådgivning genom utbildning av behörig och yrkesverksam personal
  2. en effektiv jämställdhetsperspektivs strategi för samarbete hos lokala intressenter, nätverk, fokus på validering, utbildning och jobb placering samt att tillhandahålla tjänster utifrån individuella behov och varje kvinnas barriär.
  3. aktivt medverkan från arbetsgivare på de lokala intressenters nätverk som en nyckel till utbildning och arbetesövergång. 

De ovanstående utmaningarna leder till projektet Igma-Femina!

Igma-Femina är ett 3-årigt ERASMUS + projekt, som koordineras av FOLKUNIVERSITETET Uppsala (Sverige) med deltagande av partnerorganisationer från fem (5) Europeiska länder: Grekland, Sverige, Förenade kungariket, Nederländerna och Ukraina.

Projektet syftar till att förbättra tillgängligheten till migrant/flyktingkvinnor inom vuxenutbildningen och jämställdhetsmedvetet vägledning för att lättare och snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Please publish modules in offcanvas position.