Інтелектуальні результати

O1 - Національній звіт

Головна мета національного звіту – скласти карту існуючих служб міграції/інтеграції, яка буде доступною в країнах-партнерах і враховуватиме гендерні аспекти. Аналіз охоплюватиме і національні законодавства, і нормативні акти, причетні до міграційної/інтеграційної політики і практик щодо здійснення цих політик. Необхідно розробити карту послуг, що слугуватиме прикладом для кожної країни-партнера, щоб забезпечити подальше поширення і використання концепції «Igma» в інших регіонах.

Це стане гарною відправною точкою для наступних організацій, оскільки між різними регіонами в одній і тій cамій країні існують лише незначні відмінності. Крім того, до цього аналізу додаватимуться пояснювальні карти та короткий огляд рекомендацій щодо інтеграції концепції «Igma» на політичному та практичному рівні в кожній країні-партнері.

O2 – Загальноєвропейські рекомендації щодо включення гендерного підходу як складової міграційної/інтеграційної політики

За відправну точку рекомендації міститимуть європейські програми для інтеграції громадян третіх країн, повідомлення Комісії з 2011 року. Ці положення будуть написані у формі аналізу поточної політики з точки зору гендерних аспектів, співпраці між зацікавленими сторонами і рекомендацій щодо врахування гендерного підходу країнами-членами. Документ буде представлений національним урядам і Комісії в кінці проекту.

Документ буде написаний англійською мовою і міститиметься у вільному доступі на веб-сайті проекту та на веб-сайтах відповідних органів влади в країнах-партнерах. Переклад на мови-партнерів здійснюється у випадку, якщо цього вимагають національні керівні органи.

O3 - Методологія Igma-femina для співпраці локальних мереж зацікавлених організацій, що працюють з жінками-мігрантами та переселенцями

Методологія призначена для ефективного консультування з питань кар'єри та працевлаштування жінок-мігрантів і переселенців за допомогою централізованого підходу і скоординованих інтеграційних заходів на рівні зацікавлених сторін. Методологія буде заснована на концепції існуючої методології igma, адаптованої до потреб жінок-мігрантів і переселенців, а також її буде збагачено гендерно орієнтованим підходом і успішними стратегіями працевлаштування.

Існуюча методологія буде переглянута і адаптована для роботи з групою жінок-мігрантів і переселенців після проведення досліджень у тісній співпраці з мережею зацікавлених сторін в усіх країнах-партнерах. Основою методології буде перспектива врахування гендерної специфіки для інтеграційної роботи, на основі якої будуть вноситися поправки до існуючої методології. Також будуть включені два нові елементи, а саме: стратегії працевлаштування та стратегії залучення роботодавців. Деякі модулі перепишуть, а деякі – видалять.
Методичний Посібник  Іgma femina доступна за посиланням

O4 – Програма навчальних курсів проекту «Igma-femina»

Програма для двох навчальних курсів за методологією «Igma» з урахуванням гендерної проблематики розрахована для таких цільових груп: *Керівні органи, що працюють з міграцією/інтеграцією жінок-мігрантів і переселенців на політичному та системному рівнях в країнах-партнерах. *Консультанти/викладачі для дорослих, які працюють з консультуванням, навчанням та іншими інтеграційними заходами для жінок-мігрантів і переселенців у країнах-партнерах. Інновація такого курсу полягає в тому, що він націлений на навчання мереж зацікавлених сторін, а не на окремих консультантів/кейс-менеджерів.

У результаті набуті знання можуть бути безпосередньо застосовані на практиці, оскільки слухачі курсу отримають конкретні завдання для поступової інтеграції концепції «Іgma» в свою повсякденну роботу в проміжках між тренуваннями.
 

Навчальна програма Іgma femina доступна за посиланням (Щодо додатків до навчальної програми Іgma femina, будь ласка, комунікуйте з партнером у вашій країні або координатором проекту. )

Підсумковий захід

Європейський семінар «Гендер-міграція-інтеграція: важливість гендерних аспектів в інтеграційній політиці та практиці ЄС» Захід буде організовано в Стокгольмі з двома основними завданнями:
  • Презентувати результати проекту.
  • Почати обговорення питання працевлаштування жінок-мігрантів і переселенців як конкретної цільової групи.
Також обговорюватимуться проблеми і їх вирішення на національному та європейському рівнях.

Please publish modules in offcanvas position.